Menu Đăng ký
VPS chất lượng cao
Dịch vụ cloud vps uy tín, chất lượng, ổn định

CLOUD VPS - MÁY CHỦ ẢO CHUYÊN NGHIỆP

Cloud server, cloud VPS cung cấp một server riêng ảo được triển khai và phát triển trên nền tảng của công nghệ điện toán đám mây.

Bảng giá VPS chất lượng cao tại Anh Minh Media

 • CLOUND VPS #0

  • CPU Intel XEON E5500/E5600
  • Core 1 Core
  • HDD 25GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM 768MB + 1GB Free
  • Bandwidth Unlimited
  • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  97,000đ
  x24 tháng
  • 110.000đ x 01 tháng
  • 110.000đ x 03 tháng
  • 104.000đ x 06 tháng
  • 99.000đ x 12 tháng

   

 • CLOUD VPS #1

  • CPU Intel XEON E5500/E5600
  • Core 2 cores
  • HDD 40GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM 1GB + 1GB Free
  • Bandwidth Unlimited
  • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  195,000đ
  x24 tháng
  • 230.000đ x 01 tháng
  • 230.000đ x 03 tháng
  • 218.000đ x 06 tháng
  • 207.000đ x 12 tháng
 • CLOUD VPS #2

  • CPU Intel XEON E5500/E5600
  • Core 3 cores
  • HDD 50GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM 3GB + 1GB Free
  • Bandwidth Unlimited
  • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  361,000đ
  x24 tháng
  • 425.000đ x 01 tháng
  • 425.000đ x 03 tháng
  • 404.000đ x 06 tháng
  • 382.000đ x 12 tháng
 • CLOUD VPS #3

  • CPU Intel XEON E5500/E5600
  • Core 4 cores
  • HDD 80GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM 4GB + 1,5GB Free
  • Bandwidth Unlimited
  • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  650,000đ
  x24 tháng
  • 840.000đ x 01 tháng
  • 840.000đ x 03 tháng
  • 798.000đ x 06 tháng
  • 716.000đ x 12 tháng
 • CLOUD VPS #4

  • CPU Intel XEON E5500/E5600
  • Core 5 cores
  • HDD 120GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM 4GB + 1,5GB free
  • Bandwidth Unlimited
  • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  765,000đ
  x24 tháng
  • 1.045.000đ x 01 tháng
  • 945.000đ x 03 tháng
  • 850.000đ x 06 tháng
  • 805.000đ x 12 tháng
 • CLOUD VPS #5

  • CPU Intel XEON E5620/E5-2620
  • Core 5 cores
  • HDD 160GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM 4.5GB + 1,5GB free
  • Bandwidth Unlimited
  • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  850,000đ
  x24 tháng
  • 1.200.000đ x 01 tháng
  • 1.100.000đ x 03 tháng
  • 1.045.000đ x 06 tháng
  • 945.000đ x 12 tháng
Hotline: 0985 873 836

Đăng ký dịch vụ website