Menu Đăng ký

Đừng kinh doanh khi chưa có tên miền

Tìm kiếm tên miền, đăng ký ngay

Bảng giá tên miền

Tên miền tương tự như địa chỉ công ty của bạn, ngoài ra tên miền còn là thương hiệu trực tuyến của bạn. Sở hữu một tên miền sẽ giúp khách hàng của bạn tìm đến công ty của bạn thay vì của đối thủ.

 • STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
  1 .vn 350.000đ 480.000đ Miễn phí
  2 .pro.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  3 .name.vn 40.000đ 40.000đ Miễn phí
  4 .biz.vn 300.000đ 350.000đ Miễn phí
  5 .edu.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  6 .gov.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  7 .info.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  8 .org.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  9 .net.vn 350.000đ 350.000đ Miễn phí
  10 .com.vn 350.000đ 350.000đ Miễn phí
 • STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
  1 .asia/.pro/.me 520.000đ
  2 .co 650.000đ
  3 .eu 260.000đ
  4 .us 250.000đ
  5 .mobi 460.000đ
  6 .ws 720.000đ
  7 .info 300.000đ
  8 .org/.tel 330.000đ
  9 .net/.biz 280.000đ 280000
  10 .com 280.000đ 280000
Hotline: 0985 873 836

Đăng ký dịch vụ website